Gebouwen en monumenten

Verzekeringstaxatie
Wanneer u een gebouw verzekert gebruikt men hiervoor  de herbouwwaarde als waardegrondslag. Vaak staat men hier niet bij stil en worden andere waarden gebruikt, zoals de historische bouwkosten, de aanschafwaarde of de verkoopwaarde. In die gevallen loopt u risico op onderverzekering. Onze taxateurs zijn objectief en bieden u de juiste waardering.