Gebouwen en monumenten

Verzekeringstaxatie

Wanneer u een gebouw verzekert gebruikt men hiervoor  de herbouwwaarde als waardegrondslag. Vaak staat men hier niet bij stil en worden andere waarden gebruikt, zoals de historische bouwkosten, de aanschafwaarde of de verkoopwaarde. 

In die gevallen loopt u risico op onderverzekering. Onze taxateurs zijn objectief en bieden u de juiste waardering.

 

Commerciële taxatie

Voor taxatie van uw onderpand, aandelenoverdracht, etc. zijn wij aangesloten bij het Taxatie Management Instituut,  een taxatiesysteem dat is ontwikkeld door en voor taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedsector. Hoofddoel van het systeem is dat taxateurs werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Hiermee zijn alle TMI taxaties uniform en onderling vergelijkbaar.

 

Het Havengebouw (1960) aan het IJ te Amsterdam